Obec Cidlina

Kraj Vysočina

Povinně zveřejňované informace

  • 1. Název:

Obec Cidlina

 

    2. Důvod a způsob založení

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 

    3. Organizační struktura

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Orgány obce jsou: zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta a obecní úřad.

Orgány zastupitelstva obce jsou výbory.

Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby.

 

    4. Kontaktní spojení

Adresa:
Obec Cidlina
Cidlina 16, 67544 Lesonice

Tel.: 607 295 566


Starosta - mobil:
773 095 633

       Místostarosta - mobil:
     723 802 251

        Účetní - mobil:
      724 928 365

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   WWW: www.obec-cidlina.cz

 

       Úřední hodiny: středa 17.00 - 18.00 hod.

Další úřední hodiny a  jednání lze domluvit přes telefon nebo osobně.

 

    5. Případné platby můžete zaslat na účet

 

6616510217/0100

 

Variabilní symboly platby:
číslo popisné vaší nemovitosti (u plateb za poplatky – pes, popelnice)

 

     6. IČO:

60418541

 

     7. DIČ:

Obec není plátcem DPH

 

     8. Rozpočty obce 

Rozpočet obce pro rok: 2015        2021

                                                             2016

                                                             2017

                                                             2018

                                       2019

                                       2020

9. Žádosti o informace - písemně

Adresa:
Obec Cidlina
Cidlina 16, 67544 Lesonice

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

    10. Příjem žádostí a dalších podání

Adresa:
Obec Cidlina
Cidlina 16, 67544 Lesonice

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

      11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí OÚ se podávají v odvolací lhůtě 15 dnů na OÚ Cidlina. Úřad do 15 dnů rozhodne o odvolání. Rozhodnutí odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však možné přezkoumání soudem.

 

      12. Formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí na MěÚ Moravské Budějovice. Potřebné formuláře je také možné stáhnout na stránkách jednotlivých správních úřadů.

 

     13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Informace o řešení nejrůznějších životních situací se nalézají v sekci Návody k řešení životních situací. Další informace lze získat přímo od pracovníků OÚ Cidlina nebo v obci s rozšířenou působností na MěÚ Moravské Budějovice. Informace lze také získat na portálu Veřejné správy.

      Katalog poskytovatelů sociálních služeb

 

      14. Nejdůležitější předpisy

     Vyhlášky OÚ Cidlina 

   1) Pravidla pro pohyb psů                                            

         2) O místním poplatku ze psů                                

        3) O místním poplatku z pobytu                            

           4) O zrušení obecně závazných vyhlášek 

         5) O stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

         6) O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

         7) Ceník za zapojení do systému pro nakládání s odpadem pro podnikatele   

     

        15. Sazebník úhrad

       Kopírování černobílé: 2 Kč / 1 strana

       Změna trvalého pobytu: 50 Kč

       Hlášení (1x) v místním rozhlasu: 50 Kč

       Poplatek za psa: 50 Kč/1 rok, 75 Kč/1 rok další pes

       Komunální odpad 500,- Kč na 1 rok a 1 osobu, chalupáři 500,- Kč za rekreační objekt,

        děti do 15 let věku poplatek neplatí

       Ostatní informace Vám poskytneme na Obecním úřadě nebo prostřednictvím naší e-mailové                   adresy 

 

    • 16. Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

      17. Seznam organizací

    •     Sbor hasičů
    •     Obecní knihovna