Obec Cidlina

Kraj Vysočina

20.04.2022 - Svazek pro komunální služby, oznámení o uveřejnění

     Oznamujeme, že dle zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je na internetových stránkách svazku zveřejněn schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet, schválená rozpočtová opatření a rozpočtové provizorium. V elektronické podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na následujícím odkazu: https://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/ V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři v sídle Svazku obcí pro komunální služby, Hrotovická 232, Třebíč.