Obec Cidlina

Kraj Vysočina

Co nového na naší farmě, aneb ohlédnutí za skončeným hospodářským rokem:

          S blížící se zimou utichá ruch na polích. Úroda je dávno sklizena, nové ozimé porosty jsou založeny, skončil sběr kamene, vápnění, hnojení a půda je připravena k odpočinku. Oproti hektickým letním dnům je najednou více času na odpočinek také pro lidi. A najde se i čas na bilancování.

Právě skončený hospodářský rok 2019 v ADW FARM a Rolnické společnosti Lesonice můžeme zařadit mezi ty úspěšné. Na dobrých výsledcích mají největší zásluhu nasazení a poctivá práce všech zaměstnanců, stejně jako náš způsob zpracování a péče o půdu. Co jej tvoří?

          Pestrý osevní sled; v letošním roce jsme pěstovali 13 druhů plodin. Kromě těch tradičních jsme sklízeli například cizrnu, sóju, mák ozimý i jarní, jetel nachový - inkarnát. Cílem tak pestrého osevního plánu je zlepšování půdních vlastností, hledání plodin schopných odolávat klimatickým změnám a rovněž trend nárůstu poptávky spotřebitelů po zdravé výživě. K zlepšení ochrany půdy jsme oseli 500 hektarů meziplodin, které chrání půdu před erozí i přehřátím. Navíc po zapravení navýší množství organické hmoty, jež je nezbytným předpokladem pro bohatý život půdních organismů. Na více jak 200 ha jsme pěstovali vojtěšku, která, kromě využití na výrobu krmiv pro náš skot, svým kořenovým systémem provzdušňuje půdu do hloubky několika metrů a představuje tak prevenci před nadměrným utužením. Jako každoročně jsme i letos vyvápnili okolo 500 ha pozemků za účelem zlepšení pH půdní reakce. Inovací v péči o půdu je variabilní hnojení, které provádíme nejmodernější technikou. Na základě výsledků analýzy obsahu živin sestavujeme detailní mapu konkrétního pole s grafickým i číselným vyjádřením návrhu opatření pro aplikaci hnojiv. Rovněž sledujeme obsah humusu a organického uhlíku v půdě a podle toho upravujeme osevní sled i hnojení.

          Naším záměrem je vlastníkům, kteří nám svěří svoji půdu do pachtu, přinášet dvojí užitek: v podobě pachtovného a v podobě investic do kvalitní péče o půdu.

          Naše filozofie zdravá půda – zdravé plodiny – zdravý dobytek – zdravé potraviny, nese své plody i v živočišné výrobě. Chováme 700 kusů skotu holštýnského plemene s denní užitkovostí téměř 30 l mléka/ks v nejvyšší kvalitě Q. Za nadprůměrnými výsledky stojí tým skvělých ošetřovatelů, plemenářská práce, vlastní špičková krmiva a ustájení v podmínkách, kterým se pro jejich příznivé parametry z hlediska potřeb zvířat říká „wellfare“. V současnosti dokončujeme velkou investiční akci, kterou je modernizace 3 stájí pro odchov mladého dobytka v Domamili. A připravujeme rekonstrukci ustájení v Chlístově, kde chováme masné plemeno Aberdeen Angus.

          Část produkce mléka sami zpracováváme a nabízíme odběratelům i v síti vlastních prodejen, aby naši zákazníci mohli kupovat denně čerstvé a zdravé výrobky. Těší nás, že můžeme takovýmto hmatatelným způsobem dát ochutnat výsledky naší práce všem, kdo nám svěřili svoji půdu, těm, kdo s námi spolupracují, i všem ostatním okolo nás, kteří preferují české regionální potraviny.

          Jménem ADW FARM a Rolnické společnosti Lesonice Vám chci za Vaši důvěru poděkovat a popřát pokojné Vánoce a mnoho osobních i společných úspěchů v novém roce 2020!

Aktuality