Obec Cidlina

Kraj Vysočina

Starosta Honebního společenstva Lesonice zve jeho členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 23. března 2019 v Lesonicích na myslivecké hájence v Oboře. Začátek v 17:00 hodin.

Program:

1.Zahájení

2.Zpráva starosty o činnosti HS

3.Zpráva finančního hospodáře HS

4.Volba nového starosty HS

5.Různé

6.Závěr 

 

Ing. Rostislav Čech

starosta Honebního společenstva Lesonice

Aktuality