Obec Cidlina

Kraj Vysočina

Kontroly technického stavu kotlů

První kontrolu je třeba provést do 31.12.2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen (dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2016Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší). Doklad o provedení kontroly je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle na pevná paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Pokud majitel kotle na vyzvání nepředloží potvrzení o provedení kontroly, může mu být udělena pokuta do 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na adrese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Aktuality