Obec Cidlina

Kraj Vysočina

OZNÁMENÍ o výběru poplatků za svoz odpadu a za psy za rok 2016

Obecní úřad Cidlina oznamuje občanům, že
v pondělí 29. února 2016 v době od 17.00 do 18.00 hodin
v budově OÚ Cidlina, Cidlina 35
se uskuteční výběr poplatků za svoz odpadu a za psy pro rok 2016. Cena za svoz odpadu se nemění. Tedy každý občan, trvale žijící v obci Cidlina zaplatí za svoz, třídění a skládkování odpadu pro rok 2015 celkem 500,- Kč a rovněž každý chalupář mající v obci Cidlina rekreační objekt zaplatí za jeden tento objekt 500,- Kč. Děti do 15 let věku jsou od plateb osvobozeny. Ceny plateb za psa zůstávají beze změn, tedy za jednoho psa zaplatíte 50,- Kč, za každého dalšího 75,- Kč.

Občané nebo chalupáři mohou také využít pro platbu bezhotovostní platební styk: účet obce Cidlina: 6616510217/0100 KB Třebíč, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti, do poznámky pro příjemce můžete uvést vaše příjmení.

V případě, že se v uvedený den nemůžete dostavit k platbě, můžete tak učinit vždy každou středu od 17.00 do 18.00 hodin na obecním úřadě v době úředních hodin.

Upozorňujeme, že poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 30. dubna 2016.

Zastupitelstvo obce Cidlina

Aktuality